Židovský cintorín

Na cintoríne (lokalizácia cintorína: GPS - N48°53'6'' E18°2'1'') sa nachádza temer 2000 hrobov, najstaršie pochádzajú z polovice 17.storočia. V starej časti cintorína sa nachádzajú hroby významných trenčianskych rabínov. Najstaršie dochované snímky máme z roku 1948. Na cintoríne sa nachádza temer 2000 hrobov, najstaršie pochádzajú z polovice 17.storočia. V starej časti cintorína sa nachádzajú hroby významných trenčianskych rabínov.
Rabíni na trenčianskom cintoríne Rabíni na trenčianskom cintoríne Rabíni na trenčianskom cintoríne
Najstaršie dochované snímky máme z roku 1948.

Pomoc z americkej organizácie Heritage FoundationKeďže ŽNO Trenčín bola desiatky rokov iba komunita bez právnej subjektivity došlo k tomu, že stará časť cintorína husto zarástla náletmi. Kosená bola iba nová časť, ktorá je doteraz funkčná. Po obnove ŽNO Trenčín v roku 2013 sme postupne začali s čistením a obnovou celého cintorína. Disponujeme zoznamom hrobov, vrátane ich umiestnenia. Zoznam spracoval Peter Heber, ktorý niekoľko rokov vykonával funkciu dôverníka židovskej komunity a to prakticky až do svojej smrti.   Na cintoríne sú pochovaní aj židovskí vojaci z 1.svetovej vojny. V tej dobe bol totiž v Trenčíne poľný lazaret a pokiaľ tam zomrel židovský vojak, bol pochovaný na našom cintoríne. Ide o Francúzov, Poliakov a ďalších.
Od roku 2016 systematicky postupne čistíme starú časť cintorína spolu s výrubom náletov. V roku 2017 nám prišli pomôcť z americkej organizácie Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries.

Práce na cintoríne pokračujú.

Súčastný stav.

Pamätná tabuľa a pamätník na židovskom cintoríne.

Cintorín je prístupný na požiadanie a podľa dohody.