Kontakt

Židovská náboženská obec v Trenčíne, Hviezdová 1, 911 01 Trenčín

telefón: 032/7440 769, 0903 708 813
E-mail: kehilatrencin@gmail.com

 
Príspevky na obnovu synagógy posielajte prosím,  na uvedené číslo účtu:

IBAN SK: 23 1100 0000 0029 4604 9461, názov účtu: Židovská náboženská obec v Trenčíne